Usługi
Kominiarskie

Bartłomiej Hałaj

- odbiory kominiarskie nowych budynków
- opinie do zakładu gazownictwa
- czyszczenie przewodów kominowych
- usuwanie smoły z przewodów dymowych
- czyszczenie pieców i kotłów
- okresowe przeglądy budynków
- przeglądy gazowe
- przeglądy okresowe